Generelle Handelsbetingelser for Yellows ApS

Følgende vilkår er gældende imellem køber og Yellows ApS (cvr-nr. 31594073) såfremt intet andet er skriftligt aftalt.

Tilbud

Afgivne tilbud er gyldige i 14 dage fra tidspunkt for fremsendelse.

Priser

Alle oplyste priser er eksklusiv den til enhver tid gældende danske momssats.

Betalingsbetingelser

Faktura dato + 14 dage.
Ønsker om længere betalingsfrist kan kun imødekommes efter skriftlig aftale. Yellows ApS forbeholder sig til ret at påføre et tillæg for længere betalingsfrist ud fra følgende satser:
+ løbende måned + 1,0 % af fakturabeløb
30 dage netto + 1,5 % af fakturabeløb
60 dage netto + 3,0 % af fakturabeløb
90 dage netto + 4,5 % af fakturabeløb

Ved for sen betaling pålægges et betalingspåmindelsesgebyr på kr. 150,00 + 1,5 % rente pr. måned.

Bookning

Bekræftede bookinger af studier, locations og fotografer m.m. er bindene med mindre dette afbookes skriftlig senest 30 dage før opgaven er booket til.
Ved afbookning mindre end 30 dage før opgaven er booket, forbeholder Yellows ApS sig ret til at kræve et gebyr ud fra følgende satser:
Mindre end 30 dage før opgaven10 % af tilbudssum
Mindre end 14 dage før opgaven 20 % af tilbudssum
Mindre end 7 dage før opgaven 30 % af tilbudssum

Filer og levering

Billeder leveres altid billedbehandlet, færdiggjorte og klar til brug, med mindre andet er aftalt.
Billeder leveres som standard via internettjenesten WeTransfer i formatet, TIFF / 8bit / AdobeRGB(1998).
Film/video leveres efter individuel aftale mellem fotografen og kunden.
Arbejdsfiler og/eller RAW-filer udleveres ikke.
Materiale produceret af Yellows ApS vil ikke blive videregivet til 3. part uden samtykke fra kunden.

Kreditering

Yellows ønsker gerne kreditering for vores arbejde. Det er ikke et krav. I tilfælde af kreditering ønskes følgende format brugt: Fotograf: Navn Navnesen, YELLOWS

Copyright

Yellows ApS/den pågældende fotograf har altid ophavsretten over alle billeder og film/videoer produceret af Yellows ApS.

Billeder og film/videoer som fremvises i kundegalleriet under udvælgelse må ikke kopieres, redigeres, modificeres eller på anden måde benyttes uden skriftligt samtykke.

Billeder og film/videoer må ikke kopieres, redigeres, modificeres eller på anden måde ændres af andre end Yellows ApS med mindre andet er aftaltskriftligt.

Yellows ApS forbeholder sig til ret, under hensyntagen til evt. frigivelsesdato, at kunne benytte samtlige billeder, film/videoer til egen markedsføring på f.eks. eget website, Instagram konti, LinkedIn, Pinterest, og på print i egne medier – herunder også på messer og udstillinger, også i egne lokaler.

Det er ikke tilladt at videregive og/eller videresælge billeder, film/videoer produceret af Yellows ApS uden uden skriftlig aftale.

GDPR

For at kunne håndtere og fakturere opgaver har YellowsApS brugfor følgende oplysninger:

Firmanavn, CVR-nummer, kontaktperson, kontaktadresse, kontakttelefonnummer og kontakt e-mailadresse samt evt. e-mailadresse til fakturering.

Yellows ApS foretager udelukkende registreringen af disse oplysninger med det formål, at kunne levere den aftalte vare/tjenesteydelse til kunden. Personoplysningerne registreres hos Yellows og i vores til den tid anvendte bogføringssystem og udleveres ikke til 3. part.

Når der indsamles firma- og personoplysninger, tilsikrer vi, at det ikke sker uden brugerens udtrykkelige samtykke. Yellows har dog altid adgang til de oplysninger, der registreres om kunder. Vi opbevarer ikke kundeoplysninger krypteret.

Returnering / fortrydelse

Der er ikke returret på ydelser købt hos Yellows ApS.

Reklamationsret

Eventuelle reklamationer skal informeres Yellows pr. e-mail senest 14 arbejdsdage efter levering af færdige billeder og film/video.

Dataopbevaring

Data opbevares som minimum i 2 år. Herefter forbeholder Yellows ApS sig ret til at slette filerne.

© YELLOWS APS